Oct 18, 2022
ศรีสุวรรณ โดนต่อยกลางวงสื่อ ปมร้องเรียนเดี่ยว13 โน้ส อุดม

ศรีสุวรรณ จรรยา เข้าร้องทุกข์กรณีของ โน้ส อุดม

เมื่อเวลา 10.30 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่สอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(บก.ปอท.) เพื่อขอให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามครรลองของข้อบังคับ กรณีมีบุคคลท็อล์คโชว์เดี่ยวไมโครโฟน-13 ซึ่งเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีการใช้ถ้อยคำ บางคำกล่าวอันอาจมีลักษณะสนับสนุนให้บุคคลร่วมรวมตัวกันสาธารณะที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจจะขัดกับความมั่นคงของรัฐรวมทั้งฝ่าฝืนสิทธิรวมทั้งเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมทั้งหรือ
ขัดกับความสงบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ประกอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 หรือไม่ อย่างไร

พรี่ศรี

ศรีสุวรรณ กล่าวโทษประมวลกฎหมาย

“กรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างใด หากแต่อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดต่อแผ่นดิน อาจกระทบต่อความมั่นคง และอาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.84 ม.85 และหรือ ม.87 ประกอบ ม.14 แห่งพรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย และหรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ศรีสุวรรณโดนเข้าแล้ว

ศรีสุวรรณ โดนชกเข้าไปที่บริเวณใบหน้า ระหว่างร้องทุกข์ที่ ปอท.

โดยระหว่างที่นายศรีสุวรรณกำลังยืนแถลงข่าวท่ามกลางสื่อมวลชน ได้มีนายวีรวิทย์ รุ่งเรืองศิริผล อายุ 62 ปี กลุ่มคนเสื้อแดง บุกเข้าฉกหน้านายศรีสุวรรณ จนกระทั่งเกิดการอลหม่านนานร่วม 10 นาที ก่อนที่จะมีคนถ่ายภาพสื่อมวลชนที่อยู่ในเรื่องราวเข้าห้ามแยกออกจากกัน

More Details